Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na "udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".

W załączewniu zmiany w SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia W załączeniu zapytania i odpowiedzi do przetargu, skierowane do wszystkich uczestników postępowania

„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów”

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pracownia Projektowo-Usługowa MALUGA s.c.

Przetarg nieograniczony na :"Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Domaniów, Piskorzów, Piskorzówek, Polwica, Skrzypnik, Wierzbno"

Domaniów. dnia 08.07.2011r. Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I-OŚ.271.3.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Do wszystkich uczest

Przetarg nieograniczony na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 466 571,00 zł. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek”

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.03.2011r - treść zawiadomienia w załączeniu Domaniów: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 466 571,00 zł. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::