Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Domaniów, dnia 7 sierpnia 2019 r. RIR.6730.25.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 11 lipca 2019 r. przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Gierczyk...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów

Domaniów, 02.08.2019 r. RIR.6721.4.2019 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OLA3041, planowanej do zlokalizowania w m. Brzezimierz na działce oznaczonej geodezyjnie nr 111/2 obręb 0001 BrzezimierzDomaniów, 26.07.2019 r. RIR.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 101 oraz art.

Domaniów, 26.07.2019 r. RIR.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 101 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem z dnia 14.05.2019 r. P4 Sp. z o. o....

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::