Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA BUDOWY BEZOBSŁUGOWEJ STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI PLAY NR OLA3041, PLANOWANEJ DO ZLOKALIZOWANIA W M. BRZEZIMIERZ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ GEODEZYJNIE NR 111/2 OBRĘB 0001 BRZEZIMIERZ

Domaniów, 26.11.2019 r. RIR.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Domaniów, dnia 7 sierpnia 2019 r. RIR.6730.25.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 11 lipca 2019 r. przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Gierczyk...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów

Domaniów, 02.08.2019 r. RIR.6721.4.2019 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::