Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania RIR.6733.1.2020

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z przyłączem energetycznym na części działki nr 318/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Domaniów w gminie Domaniów.

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną ,,Czyszczone kominy to mniejszy smog''.

OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA BUDOWY BEZOBSŁUGOWEJ STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI PLAY NR OLA3041, PLANOWANEJ DO ZLOKALIZOWANIA W M. BRZEZIMIERZ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ GEODEZYJNIE NR 111/2 OBRĘB 0001 BRZEZIMIERZ

Domaniów, 26.11.2019 r. RIR.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j....

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::