Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarządowymi.

Informujemy że od dnia 23.08.2019 r. do dnia 09.09.2019 r. na stronie internetowej gminy Domaniów http://ug_domaniow.bipgmina.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie zostanie umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozar

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów – WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Niniejszym udostępniam w postaci elektronicznej projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów. Przedmiotowy projekt wyłożony jest do publicznego wglądu w dniach od 12 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Wersja papierowa projektu dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Domaniowie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::