Stanowiska

Wójt Gminy Domaniów

Zastępca Wójta Gminy Domaniów

Sekretarz Gminy Domaniów

Skarbnik Gminy Domaniów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Inspektor ds. kadr i Rady Gminy

Inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. gospodarki gruntami/mieniem komunalnym

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego i promocji

Podinspektor ds. infrastruktury komunalnej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Referent ds. podatków i opłat lokalnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 29293
01 lutego 2019 08:29 Dorota Sala - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. planowania przestrzennego.
08 grudnia 2018 09:37 Dorota Sala - Zmiana danych stanowiska: Skarbnik Gminy Domaniów.
08 grudnia 2018 09:36 Dorota Sala - Zmiana danych stanowiska: Sekretarz Gminy Domaniów.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::