Stanowiska

Wójt Gminy Domaniów

Zastępca Wójta Gminy Domaniów

Sekretarz Gminy Domaniów

Skarbnik Gminy Domaniów

Główny Księgowy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Inspektor ds. kadr i Rady Gminy

Inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt i zadrzewień

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego

Podinspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki odpadami

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Referent ds. podatków i opłat lokalnych

Pomoc administracyjna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30193
29 maja 2019 13:36 (Dorota Sala) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
22 maja 2019 18:50 (Dorota Sala) - Zmiana danych stanowiska: Główny Księgowy.
08 maja 2019 16:03 (Dorota Sala) - Zmiana danych stanowiska: Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego .
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::