Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Domaniów, dnia 9 lipca 2018 r. RIR.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257,...

Informacja - nazwy dla poszczególnych ulic we wsi Domaniów

Domaniów, dnia 29 stycznia 2018 r. INFORMACJA Informuję, że w związku z dwukrotnie przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi w sprawie nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów, zgodnie z wynikami których mieszkańcy miejscowości Domaniów popierają propozycje nadania nazw wszystkim ulicom w tej wsi,...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::