Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie wsi Brzezimierz w gminie Domaniów

Domaniów, dnia 28 listopada 2017 r. RIR.6721.1.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie wsi Brzezimierz w gminie Domaniów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu Na podstawie art....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Domaniów, dnia 9 listopada 2017 r. RIR.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017...

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS - WAŻNE INFORMACJE

Uwaga! Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500 +) na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56 w pokoju nr 7 (I piętro przy sekretariacie) a także drogą elektroniczną. ...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::