Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZUD sezon zimowy 2017/2018

Informacja dotycząca zaimowego utrzymania dróg (ZUD) na terenie gminy Domaniów w sezonie zimowym 2017/2018

Konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Informujemy, że od dnia 28.08.2017 r. do dnia 11.09.2017 r. na stronie internetowej gminy Domaniów http://ug_domaniow.bipgmina.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie zostanie umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::