Stanowiska

Wójt Gminy Domaniów

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Inspektor ds. kadr i Rady Gminy

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i utrzymania dróg

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego i promocji

Podinspektor ds. infrastruktury komunalnej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Referent ds. podatków i opłat lokalnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 27831
12 marca 2018 14:18 Dorota Sala - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. inwestycji i remontów .
13 lutego 2018 08:27 Dorota Sala - Usunięcie stanowiska: Referent ds. organizacyjnych.
13 lutego 2018 08:26 Dorota Sala - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. rolnych i zarządzania kryzysowego.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::