Stanowiska

Wójt Gminy Domaniów

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Inspektor ds. rolnych i zarządzania kryzysowego

Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i utrzymania dróg

Referent ds. inwestycji i remontów

Referent ds. obsługi funduszu sołeckiego i promocji

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Inspektor ds. kadr i Rady Gminy

Referent ds. organizacyjnych

Podinspektor ds. infrastruktury komunalnej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 27387
28 listopada 2017 10:39 Dorota Sala - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. infrastruktury komunalnej.
09 października 2017 12:33 Dorota Sala - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej.
01 marca 2017 18:43 Dorota Sala - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. księgowości budżetowej.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::